שטר שמעידים שנפרע כולו ולוה אומר שנפרע מחצה

הרב אלחנן אריה פרל
שטר שמעידים שנפרע כולו ולוה אומר שנפרע מחצה | תשע"ט
Share this