שטרי הדיוטות בשבת, המשך

הרב מיכאל קדוש
שטרי הדיוטות בשבת, המשך | תשפ"א
Share this