שופר-המצוה בתקיעה או בשמיעה ובדין אמירת וידוי בין התקיעות

הרב יצחק יוסף
שופר-המצוה בתקיעה או בשמיעה ובדין אמירת וידוי בין התקיעות | תשע"ו
Share this