שו"ע סימן רס''ט, דין הקידוש בבית הכנסת

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
שו"ע סימן רס''ט, דין הקידוש בבית הכנסת | תשע"ג
Share this