שו"ע הלכות תשעה באב, סימן תקנ"ד סעיפים א'-ד', חפץ חיים פתיחה עשין סעיף א', פלא יועץ ערך אהבה להקב"ה

הרב שריה דבליצקי זצ"ל
שו"ע הלכות תשעה באב, סימן תקנ"ד סעיפים א'-ד', חפץ חיים פתיחה עשין סעיף א', פלא יועץ ערך אהבה להקב"ה | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this