שו"ע אורח חיים סימן ב', דין לבישת הבגדים

הרב שמחה רבינוביץ
שו"ע אורח חיים סימן ב', דין לבישת הבגדים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this