שומע כעונה - האם נחשב כאומר, לאור תורתו של החזון איש

הרב אברהם צבי דירנפלד
שומע כעונה - האם נחשב כאומר, לאור תורתו של החזון איש | תשע"ד
Share this