שומע כעונה בקריאת שמע, מסכת ברכות ב., 1

הרב אברהם צבי מרגלית
שומע כעונה בקריאת שמע, מסכת ברכות ב., 1 | תשע"ה
Share this