שדה שאינה עשויה להינטע - האם צריך להרחיק הנזקים

הרב משה אהרון רוט
שדה שאינה עשויה להינטע - האם צריך להרחיק הנזקים | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this