שבירת הלוחות

הרב שלמה גוטפריד
שבירת הלוחות | תשפ"ב
Share this