שבועת שקר בתנאי לשעבר

הרב שאול אלתר
שבועת שקר בתנאי לשעבר | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this