שבועות, במדבר, פרקי אבות - יחוס עוזר רק אם אדם מוסיף מעצמו

הרב אברהם צבי קירשנבוים
שבועות, במדבר, פרקי אבות - יחוס עוזר רק אם אדם מוסיף מעצמו | תשע"ח
Share this