שבועה לבטל מצוה או מכשירי מצוה

הרב אברהם גניחובסקי זצ"ל
שבועה לבטל מצוה או מכשירי מצוה | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this