שאלות מעשיות בענייני פרוזבול והאם בגלל שינוי החוק יש לשנות בנוסח הפרוזבול

הרב יהודה סילמן
שאלות מעשיות בענייני פרוזבול והאם בגלל שינוי החוק יש לשנות בנוסח הפרוזבול | תשפ"ב
שו"ת עם הרב סילמן
Share this