רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות

הרב משה קורט
רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות | תשפ"ב
Share this