ראש השנה, זכרון תרועה

הרב משה שפירא זצ"ל
ראש השנה, זכרון תרועה | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this