ראובן מדליק נר ראשון של חנוכה בערב שבת כחצי שעה לפני כניסת השבת. לאחר כעשר דקות כבה הנר, וראובן שואל אם חייב להדליקו מחדש

הרב ישראל ארנון
ראובן מדליק נר ראשון של חנוכה בערב שבת כחצי שעה לפני כניסת השבת. לאחר כעשר דקות כבה הנר, וראובן שואל אם חייב להדליקו מחדש | תשע"ז
Share this