ק''ש מדאורייתא או מדרבנן, מסכת ברכות ב., 15

הרב אברהם צבי מרגלית
ק''ש מדאורייתא או מדרבנן, מסכת ברכות ב., 15 | תשע"ה
Share this