קנית פירות נכרים במקומות שאינם נוהגים קדושת שביעית בתוצרת זו

הרב חנוך אלבק
קנית פירות נכרים במקומות שאינם נוהגים קדושת שביעית בתוצרת זו | תשפ"ב
Share this