קנין מהיום ולאחר מיתה, ואחריך לפלוני. חושן משפט רמ"ח

הרב יהונתן דה האס
קנין מהיום ולאחר מיתה, ואחריך לפלוני. חושן משפט רמ"ח | תשפ"ב
Share this