קנין חצר בתיבת דואר ובחצר משותפת

הרב משה נגר
קנין חצר בתיבת דואר ובחצר משותפת | תשפ"א
Share this