קנין החתן בטבעת הקידושין מן התורה ומדרבנן

הרב מנחם מנדל ויליגר
קנין החתן בטבעת הקידושין מן התורה ומדרבנן | תשפ"ג
Share this