קנין גוי בארץ ישראל לגבי שביעית ותרומות ומעשרות

הרב אברהם צבי מרגלית
קנין גוי בארץ ישראל לגבי שביעית ותרומות ומעשרות | תשפ"א
Share this