קנין בדין עבד כנעני, בהעברה בנקאית ובאשראי

הרב אריה פרייזלר
קנין בדין עבד כנעני, בהעברה בנקאית ובאשראי | תשפ"א
Share this