קניית תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני

הרב שאול רייכנברג
קניית תוצרת שלא נתנו ממנה את המעשר עני | תשע"ח
Share this