קנה מוצר ואינו זוכר אם שילם

הרב משה נגר
קנה מוצר ואינו זוכר אם שילם | תשפ"א
Share this