קנה בשר ונמצא אסור מן התורה ומדרבנן

הרב מנחם נתן סטל
קנה בשר ונמצא אסור מן התורה ומדרבנן | תשפ"ג
Share this