קיצור שולחן ערוך סימן קט"ז, הגעלת כלים

הרב יחזקאל שינפלד
קיצור שולחן ערוך סימן קט"ז, הגעלת כלים | תשפ"ב
Share this