קיצור שולחן ערוך סימן מ"ח, המשך הלכות מאכלים וחמשת מיני דגן

הרב יחזקאל שינפלד
קיצור שולחן ערוך סימן מ"ח, המשך הלכות מאכלים וחמשת מיני דגן | תשפ"ב
Share this