קידוש החודש, פרק ב' המשך הלכה ד' והלכה ה', 9

הרב אברהם טרכטינגוט
קידוש החודש, פרק ב' המשך הלכה ד' והלכה ה', 9 | תש"פ
Share this