'קיבלו עליהם ועל זרעם', להביא את הלכות והליכות החג לפנימיות הלבבות לכל הדורות

הרב שאול אלתר
'קיבלו עליהם ועל זרעם', להביא את הלכות והליכות החג לפנימיות הלבבות לכל הדורות | תשפ"ג

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this