קבלת התורה, "אתם ראיתם – כי מן השמים דברתי עמכם"

הרב יצחק חיים פרץ
קבלת התורה, "אתם ראיתם – כי מן השמים דברתי עמכם" | תשע"ב
Share this