צלם שצילם ללא סיכום מראש, האם מקבל כסף ע"כ?

הרב יעקב בן ציון
צלם שצילם ללא סיכום מראש, האם מקבל כסף ע"כ? | תשפ"א
Share this