צום עשרה בטבת, דברים לזכרו של מרן רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הרב ישראל גנס
צום עשרה בטבת, דברים לזכרו של מרן רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל | תשע"ח
Share this