פתיחה להלכות שמיטה, האם שמיטה בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן

הרב אברהם צבי דירנפלד
פתיחה להלכות שמיטה, האם שמיטה בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן | תשע"ד
Share this