פרשת תרומה, כונה נכונה מקדשת את החומר והופכת אותו לדבר מרומם

הרב משה יעקב קליין
פרשת תרומה, כונה נכונה מקדשת את החומר והופכת אותו לדבר מרומם | תש"פ
Share this