פרשת תצווה, זכור

הרב דוד לאו
פרשת תצווה, זכור | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this