פרשת תצווה, המשכן - המקדש - חוליה מקשרת בין הבורא לישראל

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת תצווה, המשכן - המקדש - חוליה מקשרת בין הבורא לישראל | תשפ"ב
Share this