פרשת תצווה, המקדש תואם לנפש האדם

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת תצווה, המקדש תואם לנפש האדם | תשע"ח
Share this