פרשת תצוה, הבדלות מהגויים

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת תצוה, הבדלות מהגויים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this