פרשת תצוה, איזה אור היונה הביאה לעולם ובעניין שלבישת בגדים מכובדים משפיעים לטובה על נפש האדם

הרב משה יעקב קליין
פרשת תצוה, איזה אור היונה הביאה לעולם ובעניין שלבישת בגדים מכובדים משפיעים לטובה על נפש האדם | תש"פ
Share this