פרשת תולדות, תרבות הערצת החיצוניות היא ההפך מהיהדות

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת תולדות, תרבות הערצת החיצוניות היא ההפך מהיהדות | תשע"ז
Share this