פרשת תולדות, מדבר שקר תרחק

הרב אשר וייס
פרשת תולדות, מדבר שקר תרחק | תשע"ו
Share this