פרשת תולדות, למה יעקב היה צריך לקבל את הברכות ב'מרמה'?

הרב אייל אונגר
פרשת תולדות, למה יעקב היה צריך לקבל את הברכות ב'מרמה'? | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this