פרשת תולדות, יעקב ועשו - מדוע עשו בוכה על הברכות?

הרב אשר דרוק
פרשת תולדות, יעקב ועשו - מדוע עשו בוכה על הברכות? | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this