פרשת תולדות, יהודי וגוי - שני מקבילים שלא נפגשים

הרב יוסף צבי בן פורת
פרשת תולדות, יהודי וגוי - שני מקבילים שלא נפגשים | תשע"ט
Share this