פרשת תולדות, התפילה מקשרת בין היצור ליוצרו ובעניין הריונה של רבקה ולידת יעקב ועשו

הרב משה יעקב קליין
פרשת תולדות, התפילה מקשרת בין היצור ליוצרו ובעניין הריונה של רבקה ולידת יעקב ועשו | תש"פ
Share this