פרשת תולדות, אמר על מאכל שהוא טרף האם מותר לו לאוכלו

הרב יהודה כהן
פרשת תולדות, אמר על מאכל שהוא טרף האם מותר לו לאוכלו | תשפ"ג
Share this