פרשת תולדות, הבלבול של עשיו, אידיש

הרב אשר דרוק
פרשת תולדות, הבלבול של עשיו, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this