פרשת שמות, רופא מחלל שבת האם מותר להשתמש בו בשבת לצורך פיקוח נפש

הרב שאול רוטנברג
פרשת שמות, רופא מחלל שבת האם מותר להשתמש בו בשבת לצורך פיקוח נפש | תשע"ב
Share this